Μελέτη συμμόρφωσης με τον Κανονισμό 679/2016 Ε.Ε.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Μελέτη - Σχεδιασμός - Υλοποίηση - DPO

Μελέτη συμμόρφωσης με τον Κανονισμό 679/2016 Ε.Ε.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Μελέτη - Σχεδιασμός - Υλοποίηση - DPO

by admin

GDPR

Με τον Κανονισμό 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( ΓΚΠΔ / GDPR ), τίθεται ένα ενιαίο θεσμικό πλαίσιο για όσους οργανισμούς ή φυσικά πρόσωπα, διατηρούν και επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Έτσι, κάθε Ν.Π. οφείλει να προσαρμόσει τις δραστηριότητές του, σύμφωνα με το νέο αυτό θεσμικό πλαίσιο. Συγκεκριμένα, κάθε Νομικό Πρόσωπο ή επιχείρηση ή άλλος οργανισμός που συστηματικά συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, οφείλει να εναρμονιστεί με τον κανονισμό. Κάθε επιχείρηση ή οργανισμός που σέβεται τους πελάτες του, οφείλει να σέβεται και να το δικαίωμα των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Εξειδικευμένα στελέχη της εταιρείας μας αναλαμβάνουν να παρέχουν μια ολοκληρωμένη λύση που περιλαμβάνει:

  • Καταγραφή του επιπέδου συμμόρφωσης του οργανισμού με τον ΓΚΠΔ
  • Σύνταξη μελέτης
  • Επίβλεψη / Υλοποίηση υπηρεσιών Συμμόρφωσης
  • Εκπαίδευση εκτελούντων την επεξεργασία
  • Υπηρεσίες DPO
Server Room
Epsilon Net Gold Partner
Top